Програма (Part 3)

сряда
07:45 часа  – Пъстри приказалки
08:00 - 11:00 часа – Музикална витрина
11:00 – 11:30 часа – Приказки за песента
11:30 - 13:00 часа – Музикална витрина
13:00 – 13:30 часа – Приказки за песента
13:30 - 15:00 часа – Музикална витрина
15 часа – Приказки за песента
15:30 - 23 часа - Музикална витрина
23-24 часа-  Музика за душата
00-07:45 часа-  Добра нощ приятели!