Програма (Part 1)

П Р О Г Р А М А
понеделник
07:45 часа  – Пъстри приказалки
08:00 – 10:00 часа – Музикална витрина
10:00 часа – Песента на колелетата – предаване за големите хора в изкуството
11:00 часа – Приказки за песента
11:30 - 13:00 часа – Музикална витрина
13:00 часа – Приказки за песента
13:30 – 15:00 часа – Музикална витрина
15:00 часа – Приказки за песента
15:30 - 23:00 часа – Музикална витрина
23-24 часа-  Музика за душата
00-07:45 часа-  Добра нощ приятели!